Fèis Rois
english Loidhne dhìreach gàidhlig
 
Loidhne chòmhnard
Fèis Rois fiddle players
The children thoroughly enjoyed the lessons and appreciated the skills of the visiting musicians.
Teacher, Holm Primary School
Loidhne chòmhnard


Ceangail ri Facebook  Ceangail ri Twitter  Ceangail ri YouTube  Link to Flickr  Link to Soundcloud

Sgoiltean

Read more about our Fun Folk Creativity Day!

Sgoilearan ag èisteachd agus an Fhèis a' tadhal orraTha prògram sgoiltean farsaing aig Fèis Rois an dà chuid ann an Siorrachd Rois agus gu nàiseanta air feadh na h-Alba. Nach rannsaich thu na duilleagan sgoiltean againn gus faighinn a-mach barrachd mu na pròiseactan againn agus nach cuir thu fios thugainn gus faighinn a-mach mar a dh’fhaodamaid obrachadh le do sgoil no do Ùghdarras Ionadail.

Tha Fèis Rois a’ toirt seachad na h-obrach gu h-ìosal san roinn fhoghlaim fhoirmeil:

Loidhne chòmhnard
post-d | fòn: +44 (0)1349 862 600 | facs: +44 (0)1349 862600
Loidhne chòmhnard
'S e companaidh earranta a tha ann am Fèis Rois, clàraichte ann an Alba SC123137,. Tha e aithnichte le Oifis nan Cìsean mar Bhuidhinn Charthannais Albannaich, àireamh SC017647. Leasachadh eadar-lìn - Paul Murray | Dealbhachadh - Lucy Kendra | Photographs - Derek Prescott | Fiolmaichean – Chris Smith
© Fèis Rois 2010
Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Highland Council Fisean nan Gidheal
Scots Trad Music Awards Winner Highland Youth Music Forum Traditional Music Forum
Time to Shine Highland Youth Arts Hub Creative Ullapool