Fèis Rois
english Loidhne dhìreach gàidhlig
 
Loidhne chòmhnard
Dealbh brataich – bogsaichean-ciùil
Thank you all very, very much for the part you played in the session yesterday. As always, great music and great attitude - thank you for both. The standard of music this year was higher than ever and I would only say to you all: Keep it coming!
Brian MacNeill who had the Ceilidh Trail join him on stage at Cambridge Folk Festival
Loidhne chòmhnard


Ceangail ri Facebook  Ceangail ri Twitter  Ceangail ri YouTube  Link to Flickr  Link to Soundcloud

A’ Chananaich

Register on-line in the shop!

Young musicians in AvochTha prògram làn de chlasaichean Fèis Rois ann as dèidh na sgoile aig Àrd-sgoil a’ Chananaich gach Dhimàirt. Airson cosgaisean, cìnn-la na teirm agus ceistean cumanta faic duilleag Clasaichean Seachdaineach.

Clasaichean (Dimàirt)

Giotàr - Neach-teagaisg - Bob Massie

  • 4.30-5.15f – Luchd-tòiseachaidh gu h-iomlan
  • 6.00-6.45f – Adhartach/Eadar-Mheadhanach
  • 6.45-7.30f – Eadar-Mheadhanach Ìseal

Fìdheall - Neach-teagaisg - Gillian Stevenson

  • 4.30-5.15f – Luchd-tòiseachaidh gu h-iomlan
  • 6.00-6.45f – Adhartach/Eadar-Mheadhanach
  • 6.45-7.30f – Eadar-Mheadhanach Ìseal

Obair-Buidhinn - Luchd-teagaisg - Bob Massie agus Gillian Stevenson

  • 5.15-6.00f – Luchd am feabhas+
Loidhne chòmhnard
post-d | fòn: +44 (0)1349 862 600 | facs: +44 (0)1349 862600
Loidhne chòmhnard
'S e companaidh earranta a tha ann am Fèis Rois, clàraichte ann an Alba SC123137,. Tha e aithnichte le Oifis nan Cìsean mar Bhuidhinn Charthannais Albannaich, àireamh SC017647. Leasachadh eadar-lìn - Paul Murray | Dealbhachadh - Lucy Kendra | Photographs - Derek Prescott | Fiolmaichean – Chris Smith
© Fèis Rois 2010
Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Highland Council Fisean nan Gidheal
Scots Trad Music Awards Winner Highland Youth Music Forum Traditional Music Forum
Time to Shine Highland Youth Arts Hub Creative Ullapool