Fèis Rois
english Loidhne dhìreach gàidhlig
 
Loidhne chòmhnard
Fèis Rois fiddle players
On behalf of the Steering Group for Scotland’s Global Impact, I am writing to thank you and the young people you work with for the fantastic performances that helped make this major conference such a success. We would like to convey our sincere appreciation for your help and to say quite simply that the event was much enhanced with your input.
Jean Urquhart, Chair of Highland Homecoming 2009
Loidhne chòmhnard


Ceangail ri Facebook  Ceangail ri Twitter  Ceangail ri YouTube  Link to Flickr  Link to Soundcloud

A’ Chananaich

Young musicians in AvochTha prògram làn de chlasaichean Fèis Rois ann as dèidh na sgoile aig Àrd-sgoil a’ Chananaich gach Dhimàirt. Airson cosgaisean, cìnn-la na teirm agus ceistean cumanta faic duilleag Clasaichean Seachdaineach.

Clasaichean (Dimàirt)

Giotàr - Neach-teagaisg - Bob Massie

  • 4.30-5.15f – Luchd-tòiseachaidh gu h-iomlan
  • 6.00-6.45f – Adhartach/Eadar-Mheadhanach
  • 6.45-7.30f – Eadar-Mheadhanach Ìseal

Fìdheall - Neach-teagaisg - Gillian Stevenson

  • 4.30-5.15f – Luchd-tòiseachaidh gu h-iomlan
  • 6.00-6.45f – Adhartach/Eadar-Mheadhanach
  • 6.45-7.30f – Eadar-Mheadhanach Ìseal

Obair-Buidhinn - Luchd-teagaisg - Bob Massie agus Gillian Stevenson

  • 5.15-6.00f – Luchd am feabhas+
Loidhne chòmhnard
post-d | fòn: +44 (0)1349 862 600 | facs: +44 (0)1349 862600
Loidhne chòmhnard
'S e companaidh earranta a tha ann am Fèis Rois, clàraichte ann an Alba SC123137,. Tha e aithnichte le Oifis nan Cìsean mar Bhuidhinn Charthannais Albannaich, àireamh SC017647. Leasachadh eadar-lìn - Paul Murray | Dealbhachadh - Lucy Kendra | Photographs - Derek Prescott | Fiolmaichean – Chris Smith
© Fèis Rois 2010
Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Highland Council Fisean nan Gidheal
Scots Trad Music Awards Winner Highland Youth Music Forum Traditional Music Forum
Time to Shine Highland Youth Arts Hub Creative Ullapool