Fèis Rois
english Loidhne dhìreach gàidhlig
 
Loidhne chòmhnard
Dealbh brataich - bàtaichean
Apart from learning, there is an important social aspect. The warmth and hospitality and general sense of sharing and celebrating Gaelic culture is wonderful.
Margaret Bennett
Loidhne chòmhnard


Ceangail ri Facebook  Ceangail ri Twitter  Ceangail ri YouTube  Link to Flickr  Link to Soundcloud

Baile Eòghainn

Cluicheadair feadainTha prògram làn de chlasaichean Fèis Rois ann as dèidh na sgoile aig Bun-sgoil Cill Tighearn agus ionad-spòrs Cill Tighearn ann am Baile Eòghainn gach Diardaoin. Airson cosgaisean, cìnn-la na teirm agus ceistean cumanta faic duilleag Clasaichean Seachdaineach.

Clasaichean (Diardaoin) - Bun-sgoil Cill Tighearn

Fìdheall - Neach-teagaisg - Alpha Munro

 • 4.30-5.20f - Eadar-Mheadhanach uarach
 • 5.20-6.10f - Eadar-Mheadhanach Ìseal
 • 6.10-7.00f - Adhartach

Fìdheall - Neach-teagaisg - Louise Douglas

 • 3.45-4.30f - Luchd-tòiseachaidh gu h-iomlan
 • 4.30-5.15f - Luchd-tòiseachaidh am feabhas

Giotàr - Neach-teagaisg - Dagger Gordon

 • 3.45-4.30f - Luchd-tòiseachaidh gu h-iomlan
 • 4.30-5.15f - Eadar-Mheadhanach
 • 5.15–6.00f - Adhartach

Clàrsach - Neach-teagaisg - Bill Taylor

 • 4.30 - 5.20f - Clasaichean A
 • 5.20 – 6.10f - Clasaichean B
 • 6.10 - 7.00f - Clasaichean C

Classes (Thursday) - Ionad-Spòrs Cill Tighearn

Bogsa-ciùil - Neach-teagaisg - Amy Henderson

 • 4.30 – 5.15f – Luchd-tòiseachaidh gu h-iomlan
 • 5.15 - 6.00f - Eadar-Mheadhanach
 • 6.00 - 6.45f - Luchd-tòiseachaidh gu h-iomlan am feabhas

Fìdeag - Neach-teagaisg - Hugh Marwick

 • 4.30 - 5.15f - Adhartach
 • 5.15 - 6.00f - Luchd am feabhas
Loidhne chòmhnard
post-d | fòn: +44 (0)1349 862 600 | facs: +44 (0)1349 862600
Loidhne chòmhnard
'S e companaidh earranta a tha ann am Fèis Rois, clàraichte ann an Alba SC123137,. Tha e aithnichte le Oifis nan Cìsean mar Bhuidhinn Charthannais Albannaich, àireamh SC017647. Leasachadh eadar-lìn - Paul Murray | Dealbhachadh - Lucy Kendra | Photographs - Derek Prescott | Fiolmaichean – Chris Smith
© Fèis Rois 2010
Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Highland Council Fisean nan Gidheal
Scots Trad Music Awards Winner Highland Youth Music Forum Traditional Music Forum
Time to Shine Highland Youth Arts Hub Creative Ullapool