Fèis Rois
english Loidhne dhìreach gàidhlig
 
Loidhne chòmhnard
Dealbh brataich – buidheann a' bhogsa-chiùil
This challenging musical explosion has resulted in creative and resilient responses. The sheer number of young people coming through the Fèis throughout the Highlands has resulted in entire communities holding workshops and ceilidhs. It is a very exciting time for traditional music.
Tom Bryan, The Living Tradition
Loidhne chòmhnard


Ceangail ri Facebook  Ceangail ri Twitter  Ceangail ri YouTube  Link to Flickr  Link to Soundcloud

Duilleag na Fìdeige

Anns an t-sreath leasanan seo tha Aonghas MacCoinnich a' teagasg nam port traidiseanta a leanas:

 • Leasan 1:
  • An Coineachan
  • Mòrag à Dùn Bheagain
 • Leasan 2.
  • Mòrag à Dùn Bheagain
  • Chì Mi Muile
  • Tuireadh Iain Ruaidh
 • Leasan 3.
  • Sgeadachadh (gearradh)
  • Mòrag à Dùn Bheagain (le sgeadachadh)
  • The High Road to Linton
 • Leasan 4.
  • Sgeadachadh (breabadh)
  • Tuireadh Iain Ruaidh (le sgeadachadh)
 • Leasan 5.
  • Far am bi mi fhìn
 • Leasan 6.
  • Far am bi mi fhìn
  • Ruidhle MhicPhàrlain


Loidhne chòmhnard
post-d | fòn: +44 (0)1349 862 600 | facs: +44 (0)1349 862600
Loidhne chòmhnard
'S e companaidh earranta a tha ann am Fèis Rois, clàraichte ann an Alba SC123137,. Tha e aithnichte le Oifis nan Cìsean mar Bhuidhinn Charthannais Albannaich, àireamh SC017647. Leasachadh eadar-lìn - Paul Murray | Dealbhachadh - Lucy Kendra | Photographs - Derek Prescott | Fiolmaichean – Chris Smith
© Fèis Rois 2010
Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Highland Council Fisean nan Gidheal
Scots Trad Music Awards Winner Highland Youth Music Forum Traditional Music Forum
Time to Shine Highland Youth Arts Hub Creative Ullapool