Fèis Rois
english Loidhne dhìreach gàidhlig
 
Loidhne chòmhnard
Dealbh-brataich - giotàraichean
I absolutely love the whistle lessons with Angus. I sit down and do a bit at a time. It is so clear, both the way he explains it, the clear way he shows it and how he tells you to practice that before moving on. I am absolutely thrilled to be able to begin to play some of these lovely tunes like Morag of Dunvegan and I see Mull. They are gorgeous and I AM SO GRATEFUL for these lessons THANK YOU SO MUCH.
A User of our Online Lessons
Loidhne chòmhnard


Ceangail ri Facebook  Ceangail ri Twitter  Ceangail ri YouTube  Link to Flickr  Link to Soundcloud

Ulapul

Young Musicians in UllapoolTha prògram làn de chlasaichean Fèis Rois ann as dèidh na sgoile aig Bun-sgoil Ulapul gach Diluain. Airson cosgaisean, cìnn-la na teirm agus ceistean cumanta faic duilleag Clasaichean Seachdaineach.

Clasaichean (Diluain)

Fìdheall - Neach-teagaisg – Anne Wood

 • 3.45 - 4.30f - Eadar-Mheadhanach Ìseal
 • 5.15 - 6.00f - Luchd-tòiseachaidh gu h-iomlan

  Bogsa-ciùil - Neach-teagaisg – Mairearad Green

 • 3.45 - 4.30f - Luchd-tòiseachaidh gu h-iomlan
 • 5.15 - 6.00f - Luchd am feabhas +

  Fìdeag – Neach-teagaisg – Kim Richards

 • 4.30 - 5.15f - Luchd-tòiseachaidh gu h-iomlan
 • Loidhne chòmhnard
  post-d | fòn: +44 (0)1349 862 600 | facs: +44 (0)1349 862600
  Loidhne chòmhnard
  'S e companaidh earranta a tha ann am Fèis Rois, clàraichte ann an Alba SC123137,. Tha e aithnichte le Oifis nan Cìsean mar Bhuidhinn Charthannais Albannaich, àireamh SC017647. Leasachadh eadar-lìn - Paul Murray | Dealbhachadh - Lucy Kendra | Photographs - Derek Prescott | Fiolmaichean – Chris Smith
  © Fèis Rois 2010
  Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Highland Council Fisean nan Gidheal
  Scots Trad Music Awards Winner Highland Youth Music Forum Traditional Music Forum
  Time to Shine Highland Youth Arts Hub Creative Ullapool