Fèis Rois
english Loidhne dhìreach gàidhlig
 
Loidhne chòmhnard
Fèis Rois accordion players
It's wonderful for the kids to build their confidence, learn new skills and learn about their culture. Until next year!
Parent of a Junior Fèis participant
Loidhne chòmhnard


Ceangail ri Facebook  Ceangail ri Twitter  Ceangail ri YouTube  Link to Flickr  Link to Soundcloud

Ulapul

Register on-line in the shop!

Young Musicians in UllapoolTha prògram làn de chlasaichean Fèis Rois ann as dèidh na sgoile aig Bun-sgoil Ulapul gach Diluain. Airson cosgaisean, cìnn-la na teirm agus ceistean cumanta faic duilleag Clasaichean Seachdaineach.

Clasaichean (Diluain)

Fìdheall - Neach-teagaisg – Anne Wood

 • 3.45 - 4.30f - Eadar-Mheadhanach Ìseal
 • 5.15 - 6.00f - Luchd-tòiseachaidh gu h-iomlan

  Bogsa-ciùil - Neach-teagaisg – Mairearad Green

 • 3.45 - 4.30f - Luchd-tòiseachaidh gu h-iomlan
 • 5.15 - 6.00f - Luchd am feabhas +

  Fìdeag – Neach-teagaisg – Kim Richards

 • 4.30 - 5.15f - Luchd-tòiseachaidh gu h-iomlan
 • Loidhne chòmhnard
  post-d | fòn: +44 (0)1349 862 600 | facs: +44 (0)1349 862600
  Loidhne chòmhnard
  'S e companaidh earranta a tha ann am Fèis Rois, clàraichte ann an Alba SC123137,. Tha e aithnichte le Oifis nan Cìsean mar Bhuidhinn Charthannais Albannaich, àireamh SC017647. Leasachadh eadar-lìn - Paul Murray | Dealbhachadh - Lucy Kendra | Photographs - Derek Prescott | Fiolmaichean – Chris Smith
  © Fèis Rois 2010
  Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Highland Council Fisean nan Gidheal
  Scots Trad Music Awards Winner Highland Youth Music Forum Traditional Music Forum
  Time to Shine Highland Youth Arts Hub Creative Ullapool